Ein Cychod

Mae ein cychod pysgota yn nodweddiadol o’r rhai a welwch ar hyd arfordir Cymru, yn mesur llai na 10 metr o hyd a chyda nerth peiriant cyfyngedig.

Crancod a chimwch yw ein prif ddalfa ac rydyn ni’n defnyddio potiau statig sydd ddim yn niweidio, i wneud yn siŵr ein bod yn gwarchod y tiroedd pysgota ym Mae Ceredigion.

Ein cychod yw Glas y Dorlan CA32 a Channel Fisher CA33 – edrychwch amdanom a chodwch law wrth gerdded ar hyd arfordir Ceredigion.