Cardigan Bay Fish

Mae Bae Ceredigion yn gartref i amrywiaeth enfawr o bysgod a chregyn bysgod hyfryd. Mae ysbinbysg gwyllt, cimwch, mecryll a chrancod ymhlith y dewis helaeth o gynnyrch blasus ac iachus sydd ar gael ar ein trothwy.

Dysgwch ymhle rydyn ni’n pysgota, sut i archebu ein cynnyrch ac yn bwysicaf oll efallai mae ein ryseitiau blasus yn cynnig syniadau gwych am brydau heb eu hail.

Trydarwch eich hoff storïau pysgodlyd neu e-bostiwch eich ryseitiau atom. Os ydyn nhw’n pasio’r prawf blas fe’u rhoddwn ni nhw ar ein gwefan!


Cardigan Bay Fish

Rydyn ni’n caru Aberteifi ac wedi gweithio ym myd bwyd môr am fwy na 30 mlynedd.

Darllenwch fwy

Bwyd gwych yn y cartref

Mwynhewch rai o’n hoff ryseitiau y gallwch eu coginio gartref.

Darllenwch fwy