Cardigan Bay Fish

Mae Bae Ceredigion yn gartref i amrywiaeth enfawr o bysgod a chregyn bysgod hyfryd. Mae ysbinbysg gwyllt, cimwch, mecryll a chrancod ymhlith y dewis helaeth o gynnyrch blasus ac iachus sydd ar gael ar ein trothwy.

Dysgwch ymhle rydyn ni’n pysgota, sut i archebu ein cynnyrch ac yn bwysicaf oll efallai mae ein ryseitiau blasus yn cynnig syniadau gwych am brydau heb eu hail.

Trydarwch eich hoff storïau pysgodlyd neu e-bostiwch eich ryseitiau atom. Os ydyn nhw’n pasio’r prawf blas fe’u rhoddwn ni nhw ar ein gwefan!


Home-Box-1-About-us

Cardigan Bay Fish

Rydyn ni’n caru Aberteifi ac wedi gweithio ym myd bwyd môr am fwy na 30 mlynedd.

Darllenwch fwy
"Fish - Len & Mandy Walters"

Bwyd gwych yn y cartref

Mwynhewch rai o’n hoff ryseitiau y gallwch eu coginio gartref.

Darllenwch fwy