Mwy amdanom

Mae Len a Mandy Walter wedi bod yn prosesu pysgod a chregyn bysgod a ddaliwyd gan eu cychod eu hunain am y 14 mlynedd diwethaf. Bu Len yn pysgota o Aberteifi am 30 mlynedd.

Mae’r holl gynhyrchion y mae Cardigan Bay Fish yn eu gwerthu yn cael eu pysgota’n syth o’u cychod eu hunain neu gan bysgotwyr sy’n gweithio o Aberteifi. Rydyn ni’n ymfalchïo y gallwn gynnig cynhyrchion ffres, sy’n cael eu prosesu cyn gynted ag y cânt eu glanio i gadw eu blas a’u hansawdd.

Gallwch weld Mandy ar ei stondin ym marchnad cynnyrch lleol Llandudoch drws nesaf i’r Coach House wrth ymyl Abaty Llandudoch o 9 tan 1 a Marchnad Glan yr Afon Caerdydd bob bore Sul. Dilynwch ni ar Trydar i weld lle’r ryn  ni!