Rhestr cynhyrchion

Rydyn ni’n gwerthu dewis eang o’r bwyd môr gorau, ac rydyn ni’n ei brosesu cyn gynted ag y glaniodd. Ein nod yw cynnig y cynnyrch gorau a mwyaf ffres i’n cwsmeriaid.

  • Crancod brown, yn fyw, wedi’u berwi neu wedi’u paratoi
  • Crancod mewn pot, a thartenni cranc
  • 100% cig cranc gwyn! a chig cranc brown
  • Cimwch ffres Bae Ceredigion, yn fyw, wedi’u berwi neu wedi’u paratoi
  • Potiau o gig cimwch
  • Crancod heglog yn fyw neu wedi’u berwi, Mai i Fedi
  • Ysbinbysg a mecryll wedi’u dal â gwialen. Tymhorol
  • Eog gwyllt a sewin y Teifi wedi’u dal â chwrwgl a rhwyd sân. Tymhorol
  • Cregyn bylchog byw. Tachwedd i Ebrill
  • Corgimwch Bae Ceredigion

Caiff rhywogaethau eraill eu dal o bryd i’w gilydd a’u gwerthu ar fy stondin!